Kunstuitleen

Huren

Kunst huren is niet nieuw. Wel blijft het een heel fijn systeem voor veel mensen die nog niet definitief kunnen of willen kiezen. IROK verhuurt 2D kunst sinds 1996.

Note; Sinds 2004 is IROK zich meer gaan specialiseren als Kunstgalerie en Kunstadviseur.

Terugkijkend zien wij rond 2010 een kentering bij ons publiek. De door ons geselecteerde internationale kunstenaars worden gewaardeerd en sluiten meer en meer aan bij het kunst kopend publiek. De rustige, adviserende en persoonlijke manier van verkopen heeft hier uiteraard ook mee te maken.

Dat heeft tot gevolg dat onze tak kunstuitleen kleiner is geworden. De kunstuitleencollectie is afwisselend en met 500 roulerende kunstwerken is het bijna altijd mogelijk om een passend stuk te vinden waarmee u kunt starten. Voor een klein bedrag per maand kan er een echt kunstwerk in huis opgenomen worden. De collectie ligt grotendeels in een prijsklasse van € 500 tot € 1500 per kunstwerk.

Persoonlijke aandacht

Een eerste gesprek maakt vanzelf duidelijk of de wensen van de klant aansluiten bij hetgeen wij te bieden hebben. De collectie staat bij ons digitaal en fysiek opgeslagen. Met behulp van ons persoonlijk advies, komen wij met een selectie bij de klant thuis eerst passen alvorens er een beslissing gemaakt hoeft te worden. De kunstuitleencollectie is ook zeer geschikt voor kantoren en praktijkruimtes. Wij houden van een persoonlijke service, dus wees welkom en dan bekijken we graag samen de beste opties.

De kunst die wordt geëxposeerd in de galerieruimte is voornamelijk te koop en niet te huur.



Optie A – Spaarsysteem

De klant betaalt 3% per maand van de verkoopwaarde.

Hiervan wordt 2% gespaard en 1% is huur.

De minimale huurperiode is 3 maanden en maximale periode is 6 maanden.

Huurt u een kunstwerk uit onze vaste kunstuitleencollectie dan kan de huurperiode stilzwijgend met telkens 3 maanden verlengd worden.

UITZONDERING:

Huurt u een kunstwerk van de galeriecollectie dan is de maximale periode 3 maanden, daarna kunt u ruilen of overgaan tot koop.


Optie B – Huursysteem

Deze optie is alleen mogelijk voor bedrijven en praktijken

De klant betaalt 1% huur per maand van de verkoopwaarde zonder spaaropbouw.

De collectie hierbij is beperkt tot de beschikbare kunstuitleencollectie bestaande uit 500 roulerende kunstwerken.

IROK maakt desgewenst voor bedrijven een selectie van kunstwerken die passend zijn

in de bedoelde ruimtes en komt hiermee naar het bedrijf toe.


Optie C – Kunstkoopsysteem

Kunst kopen, uiteraard na advies aan huis, middels een termijnbetaling.

Dat kan!

U betaalt een aanbetaling van 25% van het kunstwerk en het restant wordt in 10 gelijke termijnen middels maandelijkse automatisch incasso van uw rekening afgeschreven.

Deze kunstkoopregeling is zonder huur of rente en wordt direct met IROK afgesloten zonder tussenkomst van derden.