KUNSTUITLEEN

Kunst huren is niet nieuw. Wel blijft het een heel fijn systeem voor veel mensen die óf van afwisseling houden óf nog niet definitief kunnen kiezen. IROK verhuurt 2D kunst sinds 1996. Als de klant wilt starten met kunstuitleen bij IROK, maken wij een afspraak, bezoeken de klant en nemen bij twijfel  meerdere, door de klant uitgezochte, kunstwerken mee.

Op de bestemming kijken wij  samen of er een passend kunstwerk bij zit en sluiten pas dan een kunstuitleenovereenkomst af. IROK verhuurt kunst aan particulieren, bedrijven en praktijkhouders.

Optie A =  Spaarsysteem

 De klant betaalt 3% per maand van de verkoopwaarde.

Hiervan wordt 2% gespaard en 1% is huur.

Dus bij een kunstwerk met een verkoopwaarde van € 1.000,00 betekent dat:

€ 10,00 huur en € 20,00 spaaropbouw = € 30,00 per maand.

Met het spaartegoed kan de klant uiteindelijk een aankoop bij IROK doen.

De minimale huurperiode is  3 maanden, we vragen de klant om minimaal 1 x per jaar te wisselen.

Wil de klant liever door sparen op het kunstwerk, dan is dat in overleg uiteraard mogelijk.

De collectie omvat bijna alle 2D kunst die u aantreft in de galerie.

Bij kunstwerken uit lopende exposities gaat verkoop voor uitleen

Optie B = Huursysteem

Deze optie is alleen mogelijk voor bedrijven en praktijken

De klant betaalt 1% huur per maand van de verkoopwaarde zonder spaaropbouw.

De collectie hierbij is beperkt tot de beschikbare kunstuitleencollectie bestaande uit 300 roulerende kunstwerken.

IROK maakt desgewenst voor bedrijven een selectie van kunstwerken die passend zijn

in de bedoelde ruimtes en komt hiermee naar het bedrijf toe.

Optie C = Kunstkoopsysteem

Kunst kopen, uiteraard na advies aan huis, middels een termijnbetaling.

De klant kan kiezen om wel of niet een aanbetaling te doen en het restant of het geheel

in een termijnbetaling om te zetten.

In overleg kan een termijnbetaling afgesloten worden van minimaal 5% per maand.

Deze kunstkoopregeling is zonder huur of rente en wordt direct met IROK afgesloten

zonder tussenkomst van derden.

Bij deze opties worden jaarlijks € 15,00 lidmaatschapskosten berekend.

De kunstwerken zijn door IROK verzekerd voor brand- waterschade en diefstal.

De maandbetalingen geschieden per automatisch incasso.